Opavský pivovar

350,00Kč
Sklad.č. ost5:

Dějiny opavského pivovaru reflektují rozmanité proměny moderní společnosti. U zrodu podniku stála právovárečná společnost jako organizace s tradičním řízením. Přesto na konci 19. století vystupuje pivovar jako rozsáhlý průmyslový komplex továrního typu, který svým významem přesáhl hranice regionu. Na počátku 21. století zaniká jako řada jiných podniků a je nahrazen nákupním centrem. Dějiny opavského pivovaru jsou tedy nejen dlouhou linií investicí a lidské práce, ale ikonickým příběhem změny ve vztahu mezi tradicí a modernou, mezi lokálním a globálním. Kolektivní monografie, která ke stejnojmenné výstavě nyní vychází, shrnuje dějiny pivovarství v Opavě od středověku do roku 1989 a přináší řadu nových poznatků. Rozvedena je otázka mílového práva, právovárečných domů, nákladnického systému, exportu aj. Důraz byl kladen také na dějiny „nového“ opavského pivovaru, založeného roku 1825. Kniha reflektuje pohled kulturních a hospodářských dějin, dějin techniky i pohled archeologie. Nedílnou součástí knihy je poznámkový aparát a rozsáhlý obrazový doprovod. 
Kapitoly:
Irena Korbelářová: Opavské pivovarnictví do založení měšťanského pivovaru
Zdeněk Kravar: Opavský pivovar 1825-1945
Bronislav Dorko: Opavský pivovar po roce 1945
Miketová Hana: Slezsko, země pivem oplývající?
Michal Zezula: Odraz konzumace piva v archeologických nálezech z Opavy
Pavla Skalická, Barbara Marethová: Nález středověkého hvozdu v Opavě
Milan Starec: Technika a technologie opavského pivovaru 1824-1945

Cena: 350,00Kč

Jídelní lístek

Denní nabídka Stálá nabídka Vinný lístek

Nepřehlédněte

Černokostelecká 10 Černokostelecká 12 Vysmolení Vykulení silvestr pochodobeh kolobeh

U Vodoucha

Hostinec U Vodoucha

U Slovanské lípy

U Slovanské lípy

Nepřehlédněte

EnglishGermanRussian
 
FrenchSpanishSwedish

Překlad/Translate