Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem

299,00Kč
Sklad.č. ost3:

Michael Viktořík: Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu (od 60. let 19. století do roku 1948). Olomouc, Univerzita Palackého 2007, 293 stran.
Monografie nazvaná „Osudy olomouckých sladoven a sladovnických firem v kontextu vývoje sladovnického průmyslu (od 60. let 19. století do roku 1948)“ je jedinečnou sondou do dějin exportního sladovnického průmyslu na našem území. Toto odvětví potravinářského průmyslu se rozvíjelo především na Moravě a Olomouc byla díky koncentraci sladoven i početnému zastoupení sladovnických firem jedním z jeho klíčových center. Publikaci tvoří dva vzájemně provázané výkladové bloky. První je věnován vývoji exportního sladovnictví v horizontu více než osmi desetiletí a tvoří obecný výkladový rámec celé studie. Druhý blok je pak věnován více než deseti předním sladovnickým firmám, u nichž je sledován nejen majetkoprávní vývoj a hospodářské aktivity, ale i osudy jejich majitelů a jejich rodin. 
 
 
 

Cena: 299,00Kč

Jídelní lístek

Denní nabídka Stálá nabídka Vinný lístek

Nepřehlédněte

Černokostelecká 10 Černokostelecká 12 Vysmolení Vykulení silvestr pochodobeh kolobeh

U Vodoucha

Hostinec U Vodoucha

U Slovanské lípy

U Slovanské lípy
EnglishGermanRussian
 
FrenchSpanishSwedish

Překlad/Translate