Novák vs. Noback, stavitelé pivovarů

590,00Kč
Sklad.č. lit590:

 Kniha Novák vs. Noback právě vyšla! 256 stran, 205 dosud nepublikovaných reprodukcí, 2 velké tabulky, 1 mapa a množství nových poznatků z dlouholetého primárního výzkumu Milana Starce a Petra Holuba, spousta dlouholetých opakovaných mýtů vyvrácena, prostě vývoj českého pivovarnictví v polovině 19. století na příbězích Gustava Nobacka a Josefa Vincence Nováka, nejvýznamnějších pivovarských technologů a architektů své doby. Kniha k dostání v černokosteleckém pivováru nebo v našem internetovém krámku za 590,- Kč.
Fenomén změny ručního provozu na průmyslový se v průběhu 19. století dotknul snad každého výrobního odvětví. V následujícím textu sledujeme aplikaci nové koncepce pivovarské architektury v 60. a 70. letech 19. století související právě s rozvojem pivovarského oboru a vznikem mamutích průmyslových podniků. Po překotném vývoji první poloviny 19. století se situace v 50. letech postupně ustálila a objevily se první stabilní koncepty podoby průmyslového pivovaru. Na starší inženýry Völcknera, Krabese a další, kteří v Čechách kodifikovali podobu průmyslového pivovaru, navázaly od první poloviny 60. let nové technologické kanceláře Gustava Nobacka a Josefa Vincence Nováka. Na rozdíl od svých předchůdců dokázali tito dva inženýři své nabyté znalosti uplatnit na trhu a využít dobu extrémně přející investicím do starších, ale i zcela nových, na zelené louce budovaných pivovarů. Tím zcela zásadně ovlivnili podobu české krajiny, panoramat a intravilánů našich sídel.
Pro pochopení vývoje strojírenských podniků a projektantů dodávajících pro pivovarství však musíme naše pojednání začít z obecné strany, v úvodu představeným historickým vývojem, který vedl k průmyslovému pojetí pivovarství v 19. století a v následující kapitole představenými strojírnami a technickými kancelářemi, které buď udávaly, nebo následovaly trendy v architektuře a technologickém vybavení pivovarů. Nejvýznamnější tuzemské osobnosti působící v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století na našem trhu jsou následně představeny podrobně. Jedná se o Gustava Nobacka, Richarda Jahna a Josefa Vincence Nováka, kteří se dokázali uplatnit na poli projekce pivovarských staveb, patentovaných technologií a zároveň spustili v inkriminované době i provoz vlastního strojírenského závodu. Pojali tak komplexně námi pojednávanou problematiku, a jejich realizace, spolu s vybranými realizacemi jejich předchůdců Karla Völcknera a Ferdinanda Krabese slouží jako hlavní vodící linie pro syntézu vývoje pivovarské architektury a základních obrysů vývoje používaných technologií právě v 60. a 70. letech 19. století. Přílohou knihy budiž i soupis všech zjištěných tuzemských i zahraničních realizací námi pojednávaných inženýrů Gustava Nobacka a Josefa Vincence Nováka, který dokonale doplňuje obraz technologického boomu dané doby.

Cena: 590,00Kč

Jídelní lístek

Denní nabídka Stálá nabídka Vinný lístek

Nepřehlédněte

Černokostelecká 10 Černokostelecká 12 Vysmolení Vykulení silvestr pochodobeh kolobeh

U Vodoucha

Hostinec U Vodoucha

U Slovanské lípy

U Slovanské lípy
EnglishGermanRussian
 
FrenchSpanishSwedish

Překlad/Translate